Asiasana-arkisto: vientiNew Nordic Neighborhoods: pohjoismaista yhteistyötä etsimässä

Inari Virkkala

New Nordic Neighborhoods: pohjoismaista yhteistyötä etsimässä

Arkkitehti Inari Virkkala työskentelee B&M Arkkitehtuuritoimistossa, sekä kuuluu oman toimistonsa Virkkala de Vocht Arkkitehtien kautta arkkitehtikollektiivi Uusi Kaupungin perustajajäseniin. Hän on ollut mukana toteuttamassa rakennusprojekteja Saksassa, Intiassa ja Kambodzassa.

Tanskalaisilla on ainutlaatuinen taito luoda viihtyisiä ja ihmisläheisiä tiloja, Norjalla on vahva osaaminen uusituvasta energiasta ja sen hyödyntämisestä esimerkiksi sähköautoissa, Suomessa osataan luoda äärimmäisen toimivia ja funktionaalisia plaaneja ja ruotsalaiset puolestaan ovat brändäämisen ja markkinnoinnin maailmanmestareita.

Työpaikkani, Arkkitehtuuritoimisto B&M palkittiin marraskuun alussa pohjoismaisen Nordic Built Cities Challengen toisella pääpalkinnolla. Yhdessä Forum Virium Helsingin, muotoilija Päivi Raivion, Setlementtiasuntojen sekä WSP:n Suomen ja Ruotsin toimistojen kanssa laaditussa ehdotuksessa määrittelimme Espoon Keran alueen muutosta viihtyisäksi ja eläväksi, niin kutsutuksi 20-minuutin naapurustoksi. Vuoden kestäneessä pohjoismaisessa kilpailussa jouduimme kiteyttämään niin ehdotukseen, kuin itsellemme, mikä pohjoismaisessa arkkitehti- ja kaupunkisuunnittelussa on arvokasta ja jopa pohjoismaiden ulkopuolelle viemisen arvoista.   keracoopcitywinter_netti

Päädyimme määrittelemään kilpailuehdotuksessa, että arvokkainta on lopulta yhteispohjoismaisten tasa-arvon ihanteiden heijastuminen suunnitteluun: kaupunginosien inhimillinen skaala muodostaa viihtyisiä katu- ja aukiotiloja, asuinrakentamista löytyy kaikille tuloluokille, vähähiilisten liikkumismuotojen käyttö on toimivaa ja houkuttelevaa sekä laadukkaita viher- ja virkistysalueita löytyy riittävästi. Pohjoismaisen ministerineuvoston alla toimivan Nordic Built Cities –ohjelman tavoitteena on nimenomaan löytää rakennusalalta ratkaisuja ja osaamista, jolla olisi relevanssia myös Pohjoismaiden ulkopuolelle vietynä. Kiinnostavasti pohjoismaista kaupunkisuunnittelua sivuaa samoin Sitran juuri julkaisema Nordic Green to Scale –selvitys, johon on puolestaan koottu vientikelpoisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Mitä on pohjoismainen rakennusalan vienti?

Nordic Built Cities –kilpailun innoittamana päädyin kaivelemaan Suomen ja muiden pohjoismaiden vientiä tilastojen valossa. Kiitos Tiina Valpolan ja Pia Selroosin, löysin käyttööni SAFAn globaalin kattojärjestön Architects Council of Europen vientitilastoja vuosilta 2013-2014. Oheisessa kaaviossa on vertailtu muutaman Euroopan maan arkkitehtuurisektorien viennistä tulevia tuloja (tumman oranssilla prosentteina), sekä viennistä syntyvää absoluuttista arvoa (vaalean oranssilla miljoonina euroina). kaavio

Karkeasti suomalaisen arkkitehtuurisektorin arvo on noin 150 miljoonaa, josta vuosittain noin 5% syntyy viennistä. Tämä ei prosenttilukuna ole merkittävästi muita maita pienempi, mutta kotimaisen arkkitehtuurimarkkinan arvon ollessa vain noin puolet Tanskan ja Ruotsin arvosta (noin 350 miljoonaa), jää viennistä saatava tulo Suomessa huomattavan pieneksi.

Pohjoismaisesta brändistä vauhtia vientiin

Lähdetään yhdessä korjaamaan asiaa! Seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana maailman kaupunkialueet kasvavat huikealla vauhdilla. YK arvioi, että vuonna 2050 maailman kaupungeissa on 2,5 miljardia uutta asukasta, jotka tarvitsevat asunnot, liikennejärjestelyt ja palvelut mieluiten olemattomilla hiilidoksipäästöillä. Mielestäni tanskalaisilla on ainutlaatuinen taito luoda viihtyisiä ja ihmisläheisiä tiloja, Norjalla on vahva osaaminen uusituvasta energiasta ja sen hyödyntämisestä esimerkiksi sähköautoissa, Suomessa osataan luoda äärimmäisen toimivia ja funktionaalisia plaaneja ja ruotsalaiset puolestaan ovat brändäämisen ja markkinnoinnin maailmanmestareita. Ja kaikille meille on yhteistä iloa modernismin ajan mestarien luomasta maineesta designin edelläkävijöinä. Intiasta asti katsottuna Tanskan ja Suomen erot ovat minimaalisia. Kaikki edustavat samaa, korkeasta elämänlaadusta ja osaamisesta tunnettua brändiä.

Ennen Nordic Built Cities Challengea olemme viritelleet pohjoismaisia yhteistyöverkkoja näyttelyiden kautta esimerkiksi köyhyyden vähentämiseen tähtääviä arkkitehtuuriprojekteja esitelleellä South of North –näyttelyllä, sekä osallistumalla Uusi Kaupunki –kollektiivimme kanssa viime keväänä Romanian Design Weekillä olleeseen Turn to the Better –näyttelyyn, missä esiteltiin innostavia esimerkkejä kaikista pohjoismaista. Tuleekin mieleen heittää ensimmäinen pallo nyt Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen sekä Arkkitehtuurimuseon suuntaan, sillä kahden vuoden päästä on jälleen Suomen vuoro emännöidä pohjoismaista paviljonkia Venetsian biennaalissa. Miten vaikkapa tuo yhteistyö voisi vahvistaa pohjoismaisten arkkitehtien yhteistyötä ja pohjoismaisten kestävien kaupunkisuunnittelun ratkaisujen hyödyntämistä esimerkiksi Aasian ja Afrikan kehittyvissä keskuksissa?

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail


Kohtaamisia Oulussa

Pia Krogius

Kohtaamisia Oulussa

Kirjoittaja on SAFAn Oulun paikallisasiamies.

Muutaman kyselyn perusteella vierailijamäärät toimistossa ylittivät paikoin jopa sadan kävijän rajan. Osa oli järjestänyt tarkkaankin ohjelmoituja esittelyitä, toisissa oli enemmän vapaata seurustelua. Ehkäpä ensi vuonna voitaisiin järjestää arkkitehtuuriesittelyitä toteutuneissakin kohteissa?

Kansainvälistä arkkitehtuurin päivää päästiin ensi kertaa viettämään Oulussakin 3.10. Avoimet ovet –teeman mukaisesti uskaliaat arkkitehtitoimistot avasivat ovensa kaikelle yleisölle. Oulun kokoisessa kaupungissa tapahtuma onnistui järjestäjän näkökulmasta yli odotusten. Oulun arkkitehtitoimistot ovat jokseenkin keskittyneinä keskusta-alueelle, joten tämän kaltainen tapahtuma sopi paikkakunnalle erinomaisesti. Yleisön siirtymisen tapahtumapaikasta toiseen sujui jouhevasti ja vierailun vaikka kaikissa tapahtumissa sai onnistumaan helposti iltapäivän aikana.

Kohtaaminen olikin päivän sana. Opiskelijoille tarjoutui oiva tilaisuus ottaa tuntumaa toimistojen arkitodellisuuteen ja mahdollisiin työolosuhteisiin sekä jättää portfolionsa henkilökohtaisesti paikan päälle. Liikkeellä oli kaupungin opiskelijoiden koko kirjo arkkitehtiopiskelijoista rakennusarkkitehtiopiskelijoihin sekä suuri joukko muuten tapahtumasta kiinnostuneita. Tiedotus onnistui ja näkyvyyttä arkkitehtikunnalle saatiin laajan sanomalehtiartikkelin, some–tiedotuksen ja radioinnin keinoin. Toimistojen lisäksi nähtäville saatiin muutama näyttely sekä lafkan Maanantaimatinean vierailuluento.

Suuri kiitos kuuluu tapahtumaan ovensa avanneille ennakkoluulottomille arkkitehtitoimistolle jotka tempautuivat pikaisellakin aikataululla mukaan. Muutaman kyselyn perusteella vierailijamäärät toimistossa ylittivät paikoin jopa sadan kävijän rajan. Osa oli järjestänyt ennakkoon aikataulutettuja projektiesittelyitä, toisissa oli enemmän vapaata seurustelua. Ehkäpä ensi vuonna voitaisiin järjestää arkkitehtuuriesittelyitä toteutuneissakin kohteissa?

Vientiä Ruotsiin ja Norjaan

Oulussa näyttää arkkitehtuuriin liittyviä tapahtumia järjestettävän tänä syksynä tiiviisti. Heti ensi kuun alussa on ODD (Oulu Design Days) arkkitehtivierailijoineen. Muutama päivä ODD:n jälkeen on vuorossa Arkkitehtiosastolla vietettävä arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun päivä. Ensi vuonna SAFAn viettäessä 125 -vuotista taivaltaan toiveena on että nämä tapahtumat ja niiden järjestelyt kohtaisivat hyvissä ajoin. Voimia yhdistämällä on mahdollista saada tapahtumille lisää vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.

Seuraava kohtaaminen tapahtuu Ruotsissa, jonne BusinessOulun avustuksella ollaan järjestämässä arkkitehtuurivientimatkaa marraskuun alussa. Tähänastinen toiminta on tapahtunut maantieteellisesti Suomen puolella, tavoitteena on nyt laajentaa se kattamaan Ruotsi ja vielä Norjakin niin että sektori saadaan laajenemaan oleellisesti.

Ensi vuoden puolella toteutuu Pohjoisten paikallisosastojen jo 1980-luvulta lähtöisin oleva Pohjoiskalottisymposium/Nordkalottsymposium (NKS). Vetovastuun tapahtumasta otti tällä kertaa Rovaniemi, jonka Arctic Design Weekin yhteyteen tämänkertainen tapahtuma sijoittuu. Tapahtumaa on suunniteltu yhteistyössä kansainvälisten osallistujatahojen kanssa. Luvassa on kansainvälisiä kohtaamisia pohjoisten arkkitehtien, arkkitehtiopiskelijoiden sekä muotoilijoiden välillä. Tapahtuma tulee ajoittumaan viikolle 8/2017.

Osallistumalla ideointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen on tapahtumista mahdollisuus saada suurin ilo ja hyöty irti –tervetuloa mukaan! Vaalikokous on ovella, kohdataan siellä!

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail